Rakentamisen ja

metsätöiden ammattilainen

  

Vastaava työnjohtaja

  

  • Kaikille rakennusluvan vaativille rakennushankkeille on palkattava rakennusvalvonnan hyväksymä VASTAAVA TYÖNJOHTAJA , joka valvoo, että rakennustyö etenee määräysten mukaisesti ja että kaikki katselmukset ja muut luvan ehdot täyttyvät.

  

  • Rakennushankkeelle on myös nimettävä PÄÄSUUNNITTELIJA, joka vastaa eri suunnitelmien yhteensovittamisesta ja yleensä suunnitelmien  soveltumisesta kyseiseen kohteeseen. Useimmiten pientalotyömailla sama henkilö hoitaa niin vastaavan työnjohtajan, kuin pääsuunnittelijankin tehtävät.

  

  • Hyvä vastaava työnjohtaja on myös rakennuttajan luottohenkilö, joka kannattaa palkata jo hankkeen suunnitteluvaiheessa auttamaan tarjousten vertailemisessa, lupa-asioissa ja muissa eteen tulevissa kiemuroissa. Ammattilaisella on myös valmiit verkostot ja tiedot alan muista toimijoista.   

  

  

  

LUPA-ASIAT

TARJOUSPYYNNÖT JA VERTAILUT

TARVIKELUETTELOT JA KUSTANNUSLASKENNAT

SÄHKÖSUUNNITELMAT

 

© 2014 Ulla Räsänen