Rakentamisen ja

metsätöiden ammattilainen

  

  

Metsätalous ja puutavaran myynti

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  • Talvikautena, kun rakennusrintamalla on hiljaisempaa, tehdään hoitotöitä ja hakkuita omalla metsätilalla.

  

  • Puutavarasta osa myydään puutavarayhtiöille, osa jalostetaan itse sahatavaraksi, hirsiksi, polttopuuksi, hakkeeksi jne. Näin saadaan metsätalous ja rakentaminen tukemaan toisiaan.

  

  • Metsässä ylläpidettyjä metsurin taitoja voidaan hyödyntää rakennuspuolella esim. tontin raivauksessa, hirsien työstämisessä, metsäkonetta voidaan käyttää hirsikehikon kasauksessa jne.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KORJAUSHIRRET

SAHATAVARAN MYYNTI

POLTTOPUUT

ERIKOISPUUT

HAKE

 

  

© 2014 Ulla Räsänen